• Kokybė
  Kokybė tai nuolatinis tobulumo siekimas. Tobuliname ją kiekvieną dieną.
 • Inovatyvumas

  Siekimas būti pionieriumi stimuliuoja mūsų inovacijas. Susipažinkite su mūsų CMMS sistemų, EAM sistemų ir priežiūros pasiūlymu.

 • Patirtis

  Kuriame ateitį, išnaudojant patirtį.Tai nurodo mums gerą kryptį.

 • Saugumas

  Mūsų plėtros garantija yra saugumas. Jis duoda mums ramybės pojūtį.

close

MP2

MP2 sistema yra pasaulinio lygio pilnas programinės įrangos, remiančios judėjimo palaikymo valdymą mažose ir vidutinėse įmonėse, paketas. Apima problematiką susijusią su nuolatiniu judėjimo palaikymu bei efektyviu prevenciniu saugojimu.

 

MP2 funkcijos apima pagrindines sritis ir procesus, išnaudojamus operaciniame įmonės turto valdyme, tame visų pirma:

 • Techninių objektų apskaitą kartu su eksploatavimo istorija, išlaikymo kaštais ir dokumentacija;
 • Pranešimą apie defektus ir problemas susijusias su objektų funkcionavimu bei jų pateikimą išlaikymo tarnyboms kartu su automatiškai perduodamomis žinutėmis (el. p., SMS);
 • Užsakymų serviso ir remontų, planuotiems ir avaringiems darbams, paleidimą;
 • Peržiūrų ir konservacijos darbų apimties kūrimą ir planavimą;
 • Judėjimo išlaikymo skyriaus personalo darbo grafiko kūrimą ir koordinavimą;
 • Sandėliavimo ūkio vedimą bei poreikio medžiagoms vedimą;
 • Pilno aprūpinimo ciklo aptarnavimą: poreikius, pasiūlų užklausimus, pasiūlas, užsakymus, tiekimus;
 • Nuolatinio turto išlaikymo bei remonto ir modernizavimo projektų biudžetavimą;

Pavyzdinės MP2 ekranų kopijos:

 

Sandėlis – atsarginių dalių sąrašas, panaudojimo istorijos skirtukas;

 

Užduotys – užduočių laiko planavimo modulis MP2;

 

Sistema aptarnauja taip pat brūkšninius kodus bei gali būti naudojami nešiojamieji įrenginiai. Priėjimą prie interneto užtikrina WebConnect modulis, kuris leidžia atlikti įvairias funkcijas internetinės naršyklės dėka.